Τελευταία Νέα

 

Η Δράση της δικτύωσης θα υποστηρίζεται από την λειτουργία δικτυακής πύλης που έχει αναπτυχθεί από τον εταίρο DYNACOΜP στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL.

Η Διαδικτυακή Πύλη θα περιλαμβάνει ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης και διαμόρφωσης περιεχομένου ανοικτού κώδικα, το οποίο θα επιτρέπει στους χρήστες να ενημερώνουν με εύκολο τρόπο το περιεχόμενο της δικτυακής πύλης όσο συχνά είναι απαραίτητο και θα επιτρέπει την παρουσίαση των υπηρεσιών με μια ιεραρχική μορφή που θα καθορίζει και τον τρόπο πλοήγησης και αναζήτησης του χρήστη μέσω των ιστοσελίδων.

Η Πύλη έχει στόχο την παροχή άμεσης πληροφόρησης και ενημέρωσης στους επισκέπτες της διαδικτυακής πύλης σχετικά με τη δομή, το ρόλο, και τις δραστηριότητες του έργου. Θα παρέχεται πρόσβαση σε όλες τις ανακοινώσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία του Έργου, αλλά και ενημέρωση για τις δράσεις.

 

Παραδοτέα της Δράσης:

 

- Λειτουργία δικτυακής πύλης