Τελευταία Νέα

 

Ο «Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων - ΚΟΔΗΠ» είναι το μεγαλύτερο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Πατρέων και προέκυψε από την συνένωση των ΝΠΔΔ:

1.Δημοτικός Οργανισμός Υγείας Πρόνοιας

2.Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

3.ΚΑΠΗ Δήμου Πατρέων

Βάση του ΦΕΚ σύστασης 798/2011 και 1630/2011

Πρόσφατα με σχετική τροποποίηση της συστατικής πράξης εντάχθηκαν και στον ΚΟΔΗΠ και όλα τα μεταφερόμενα προγράμματα από την «Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας» και το ΚΤΑΔΑ:

1.Βοήθεια στο Σπίτι

2.ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ

3.Γραφεία Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών των Δημοτικών Ενοτήτων Παραλίας και Βραχνεϊκων.

Οι Υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου του Δήμου περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου :

1.Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού : Στο τμήμα αυτό εντάσσεται και το Γραφείο Σχεδιασμού, ανάπτυξης δράσεων προγραμμάτων

2.Τμήμα Κοινωνικής Στήριξης, Ευπαθών Ομάδων και δια βίου μάθησης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

3.Τμήμα Παιδικής Προστασίας & Προσχολικής Αγωγή που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

4.Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας

 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Στο Τμήμα Κοινωνικής Στήριξης λειτουργούν μέχρι στιγμής τα παρακάτω γραφεία – υπηρεσίες:

-Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης:

-Κέντρα ΑμεΑ

-Γραφείο Δημοτικής Μέριμνας :

-Γραφείο Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας στην Κοινότητα:

 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Στόχοι του τμήματος είναι:

1.Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

2.Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.

3.Να βοηθούν τα παιδιά για την ομαλή μεταβίβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.

 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Τα ΚΑΠΗ του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων είναι χώροι επικοινωνίας, δημιουργικής απασχόλησης, δραστηριοποίησης, ψυχαγωγίας, πληροφόρησης, κοινωνικότητας για άνδρες και γυναίκες που κατοικούν στον Δήμο Πατρέων κι είναι άνω των 60 ετών.

Σκοπός των ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΠΗ

-Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ,ώστε να παραμείνουν ισότιμα κι ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου