Τελευταία Νέα

 

Η DYNACOMP AEBE είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών ειδικευμένη στη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων καθώς και στις υπηρεσίες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων υψηλής τεχνολογίας σε θέματα μηχανογράφησης, τηλεπικοινωνιακών υποδομών, έξυπνης ενεργειακής διαχείρισης καθώς και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε μια ευρεία γκάμα τεχνολογιών και αποτελεί συνεργάτη και προμηθευτή μεγάλου εύρος καταξιωμένων εταιριών. Οι παρεχόμενες λύσεις καλύπτουν θέματα εξοπλισμού, εφαρμογών και διαχείρισης.

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, τηλεματικές υπηρεσίες, εκπαίδευση και πλήρη τεχνική υποστήριξη στους χρήστες και τις εγκαταστάσεις της μέσα από τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τα προϊόντα, ώστε να καλύπτει κάθε ανάγκη της αγοράς, βασιζόμενη στα πιο σύγχρονα διεθνή standards.

Αναπτύσσει λογισμικό για εξειδικευμένες εφαρμογές σε διάφορες πλατφόρμες λειτουργικών και υπολογιστικών συστημάτων. Για το σκοπό αυτό διαθέτει τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών υψηλών προδιαγραφών, ικανό να παρέχει τη κατάλληλη λύση σε κάθε πελάτη, χρησιμοποιώντας σύγχρονα συστήματα και εφαρμογές

Στον τομέα των εφαρμογών η DYNACOMP αντιπροσωπεύει, προωθεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει οικογένειες προγραμμάτων γνωστών ομίλων, όπως η Singularlogic. Αποτελεί Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Πώλησης και Υποστήριξης εφαρμογών στη Νοτιοδυτική Ελλάδα, διαθέτοντας επτά certifications, ενώ είναι και ο μόνος Singular ERP Partner στην περιοχή.

 

Στον τομέα του εξοπλισμού πληροφορικής η DYNACOMP δραστηριοποιείται στη πώληση αλλά και συναρμολόγηση υπολογιστικών συστημάτων (πάνω από 15.000 εγκαταστάσεις όλων των τύπων υπολογιστών). Είναι αντιπρόσωπος των υπολογιστικών συστημάτων και περιφερειακών της ΙΒΜ, της Hewlett-Packard και της DELL. Παρέχει service
υπολογιστικών συστημάτων και εγκαταστάσεων Η/Υ και περιφερειακών, προσφέροντας άμεση επί τόπου επισκευή ή μεταφορά στις εγκαταστάσεις της DYNACOMP εάν αυτό είναι απαραίτητο. Παρέχει επίσης, ετήσια συμβόλαια συντήρησης εξοπλισμού, online software service και εκπαίδευση σε λογισμικό και χρήση Η/Υ και εφαρμογών.

Στο τομέα της έξυπνης ενεργειακής διαχείρισης   και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας η Dynacomp ειδικεύεται στη παροχή λύσεων «έξυπνης ενέργειας», σε μοντέλα βέλτιστης ενεργειακής διαχείρισης συστημάτων και οικιών   καθώς και στη μελέτη και εγκατάσταση οικιακών ή μικρής κλίμακας φωτοβολταϊκών έργων.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στα πλαίσια ανάπτυξης ερευνητικών προσπαθειών, η εταιρία έχει συμμετάσχει και ολοκληρώσει επιτυχώς τα ακόλουθα συγχρηματοδοτούμενα έργα:

Αξιολόγηση ποιότητας συστημάτων λογισμικού με βάση το πρότυπο ISO 9126’,(ΓΓΕΤ Πρόγραμμα κοινοπραξιών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε τομείς εθνικής προτεραιότητας’ ΔΕΛ_12, στα πλαίσια του μέτρου 3.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2000-2006). Η DYNACOMP AEBE ήταν ο ανάδοχος του έργου με συνεργαζόμενο φορέα το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα μηχανικών Η/Υ και πληροφορικής.   Το έργο ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.

«Δημιουργία ενός περιφερειακού κατανεμημένου συστήματος αντιμετώπισης & ενημέρωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε θέματα ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων» (Δημιουργία Περιφερειακών πόλων καινοτομίας, Ερευνητικό   έργο στα πλαίσια του άξονα 4 - μέτρο 4.6 του Περιφερειακού πόλου καινοτομίας   Δυτικής Ελλάδας, δράση 4.6.1). Η DYNACOMP AEBE ήταν ο συνεργαζόμενος φορέας ανάπτυξης συστήματος και επίσης κατασκεύασε και λειτούργησε το Call Center / Helpdesk του κόμβου ενημέρωσης. Ανάδοχος του έργου ήταν το Ινστιτούτο Τεχνολογίας   Υπολογιστών.

 

Ενδεικτική Λίστα Έργων

-ΤΙΤΛΟΣ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 9 ΔΗΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   Ca. 650.000 €

ΠΕΛΑΤΗΣ Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

-ΤΙΤΛΟΣ :ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - ERP)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   Ca. 85.000,00    €

ΠΕΛΑΤΗΣ Εμπορική Επιχείριση στη Δυτ. Ελλάδα