Τελευταία Νέα

Το πρώτο Θεματικό Εργαστήριο με θέμα "Υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων, προκλήσεις και προοπτικές Προώθησης Εργασίας" πραγματοποιήθηκε στις 11-04-2013:

 

1. Αφίσα του 1ου Θεματικού Εργαστηρίου

2. Πρόγραμμα του 1ου Θεματικού Εργαστηρίου

3. α).Παρουσίαση του 1ου Θεματικού Εργαστηρίου(Πρώτο Μέρος)

    β).Παρουσίαση του 1ου Θεματικού Εργαστηρίου(Δεύτερο Μέρος)

 

Το δεύτερο Θεματικό Εργαστήριο με θέμα "«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ   »" πραγματοποιήθηκε στις 14-02-2014:

 

1. Πρόγραμμα του 2ου Θεματικού Εργαστηρίου

2. Παρουσίαση του 2ου Θεματικού Εργαστηρίου

 

 

Το πρώτο Θεματικό Εργαστήριο με θέμα "Ενεργοποίηση - Ευαισθητοπίηση τοπικών Φορέων- Ευκαιρίες& Προοπτικές Απασχόλησης" πραγματοποιήθηκε στις 28-02-2014:


1. Πρόγραμμα του 3ου Θεματικού Εργαστηρίου

2. Παρουσίαση του 3ου Θεματικού Εργαστηρίου

 

Ολική παρουσίαση