Τελευταία Νέα

30/05/2013

  Δράσεις κατάρτισης με τίτλο "Παρεχόμενες Υπηρεσίες Φροντίδας Ηλικιωμένων"

30/04/2013

  Δράσεις κατάρτισης με τίτλο "Παρεχόμενες Υπηρεσίες Φροντίδας Ηλικιωμένων"

28/03/2013

  Δράσεις κατάρτισης με τίτλο "Παρεχόμενες Υπηρεσίες Φροντίδας Ηλικιωμένων"

27/02/2013

  Δράσεις κατάρτισης με τίτλο "Παρεχόμενες Υπηρεσίες Φροντίδας Ηλικιωμένων"

09/02/2013

  Δράσεις κατάρτισης με τίτλο "Παρεχόμενες Υπηρεσίες Φροντίδας Ηλικιωμένων"

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

1. Προσκληση Ενδιαφέροντος
2. Παραταση & Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
3. Παραταση & Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
4. Δημοσίευση Μάρτιου 2013
5. Δημοσίευση Μαίου 2013
6. Δημοσίευση Ιουνίου 2013
7. Δημοσίευση Ιουλίου 2013
8. Δημοσίευση Οκτωβρίου 2013