Τελευταία Νέα

Η Πράξη με τίτλο «Στήριξη ατόμων 45 + με δράσεις Συμβουλευτικής - Κατάρτισης», εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη "diexodos".

Στρατηγικός στόχος της παρέμβασης είναι η:

Στήριξη, ενεργοποίηση, κατάρτιση και προώθηση των μακροχρόνια ανέργων άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα στην αγορά εργασίας. Η προώθηση στην αγορά εργασίας θα επιτευχθεί μέσω της ίδρυσης κοινωνικής επιχείρησης.

Αντικείμενο των πράξεων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την στήριξη των μακροχρόνια ανέργων άνω των 45 ετών, η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης μετά από ενέργειες διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στην περιοχή παρέμβασης.

 

Βασικός στόχος του Έργου είναι   η ίδρυση Κοινωνικής Επιχείρησης η οποία θα αφορά στην οικονομική και κοινωνική ένταξη του συνόλου των ωφελουμένων των παραπάνω Δράσεων. Η επιχείρηση θα εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με σκοπό να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου 4019/ΦΕΚ216/30-11-2011.

Επίσης:

Η καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας μέσω των δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης και η ενίσχυση των πολιτικών ίσων ευκαιριών,

Η αλληλεπίδραση, κατανόηση και δημιουργική συνύπαρξη ομάδων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες που συνθέτουν την ελληνική κοινωνία.

Άμεσος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία κοινωνικής επιχείρησης με την τεχνοκρατική υποστήριξη που θα παρασχεθεί μέσω του σχεδίου δράσης.

Έμμεσοι στόχοι της παρέμβασης είναι:

- εργασιακή ένταξη των μακροχρόνια ανέργων άνω των 45 ετών και των ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

- η συμμετοχή των μακροχρόνια ανέργων άνω των 45 ετών και των ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια στον τομέα της κοινωνικής εταιρικότητας

- ενεργοποίηση κινήτρων για την συμμετοχή των μελών της ομάδας στόχου σε διαδικασίες ενεργειών δια βίου μάθησης

- καταπολέμηση διακίνησης μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγής

- δημιουργία 100 θέσεων απασχόλησης σε κοινωνική επιχείρηση

- προώθηση κοινωνικής εταιρικότητας σε τοπικό επίπεδο και η κατάρτιση 100 ατόμων

- εξασφάλιση όρων υγιεινής και ασφάλειας

- η καταπολέμηση της παραβατικότητας

- η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω της νόμιμης εργασίας των μακροχρόνια ανέργων άνω των 45 ετών και των ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια


Η περιοχή παρέμβασης αφορά την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας που ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος καταλαμβάνει το ΒΔ τμήμα της Πελοποννήσου και το Δυτικό άκρο της Στερεάς Ελλάδος. Περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. Η συνολική της έκταση είναι 11.350 km2 και καλύπτει το 8,6% της συνολικής έκτασης της χώρας. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τα εδάφη της είναι ορεινά (45,3%) και ημιορεινά (25,6%) ενώ μόλις το 29,1% είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει εκτεταμένα παράλια και στους τρεις Νομούς, που βρέχονται από τη θάλασσα του Ιονίου Πελάγους και των κόλπων: Αμβρακικού, Πατραϊκού και Κορινθιακού. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί ένα σύγχρονο συγκοινωνιακό - διαμετακομιστικό κόμβο που συνδέει την Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας με συνολική έκταση 3.271 km2 βρίσκεται στην βόρεια Πελοπόννησο και ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Συνορεύει στα ανατολικά με την Π.Ε. Κορινθίας, στα νότια με την Π.Ε. Αρκαδίας και στα νοτιοδυτικά με την Π.Ε. Ηλείας.

Patraview4     patra view2 

Η Πάτρα Πρωτεύουσα της Αχαΐας είναι, η 3η μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Το λιμάνι της Πάτρας, έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποτελεί την κύρια πύλη της Ελλάδας προς τη Δυτική Ευρώπη. Η περιοχή είναι συνδεδεμένη από το 2004 με την Αιτωλοακαρνανία μέσω της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, ενώ συνεχίζει να λειτουργεί, στην ίδια περιοχή, η σύνδεση με πορθμείο.